Grefsen skole

Grefsen skole åpnet i 1905 i de to gule trebygningene, som fortsatt er en del av bygningsmassen på Grefsen skole.

Grefsen gymnas åpnet i 1921 under navnet Aker Kommunale Middelskole. Etter hvert skiftet skolen navn flere ganger: Grefsen Middelskole, Grefsen høiere skole, Grefsen realskole og gymnas, Grefsen gymnas, Grefsen videregående skole og idag Morellbakken skole.

Da skolen startet i 1921, begynte det én klasse med 36 elever. Klassetallet økte imidlertid fort til 160 elever totalt. Undervisningen foregikk i skolens hovedbygning, som utvendig har det sammen utseende i dag som da skolen ble bygd. Etter hvert som boligbyggingen tok seg opp etter krigen, ble distriktet rundt skolen et attraktivt boligområde, og barnetallet i bydelen økte sterkt. Presset på skolen ble større, og i 1958 fikk skolen en paviljong med fire klasserom. Denne Moelven-paviljongen skulle bare være midlertidig, men den er fremdeles i daglig bruk. I 1959 kom naturfagsbygget, og det var virkelig nødvendig, for på den tiden gikk det 700 elever på skolen. Skolens nye gymnastikksal ble bygd i 1989.

Skolens faglige innhold har alltid vært rettet mot det allmennfaglige. Skolen har hatt reallinje, engelsklinje og latinlinje. I dag tilbyr skolen de fleste fag innenfor studieretning for allmenne og administrative fag.

 

På tross av sin høye alder har skolen hatt få rektorer. Følgende fem rektorer har ledet skolen gjennom den første tiden:

1921-37: Cand.real. Olaf Domaas
1937-55: Cand.real. Bjarne Koren
1955-75: Cand.filol. Marius Sandvei
1975-95: Cand.filol. Eivind Aass
1995-02: Cand.real. Jan Lenz
2002-07: Cand. mag. Roald Olsen
2007 : Cand. mag. Lars Lilleborgen (i Roald Olsen permisjon)
2008 : Master Linn-Siri Jensen

RSS Rapporterte feil i omkringliggende områder

_________________

 • Mye snø i sykkelfelt, 10 januar 10. januar 2022
  Har den siste uken opplevd mye snø i sykkelfeltet i kirkeveien, særlig mellom Majorstukrysset og Suhmsgate, men også i strekningen videre til Ullevålsveien (gjelder begge retninger). Det gjør det direkte ekkelt å være syklist i en tungt traffikert vei, der det i utgangspunktet er smalt for syklister når bussene måker forbi. Ber om at snøen […]
 • Sykkelsti mangler brøyting, 3 januar 3. januar 2022
  Gang og sykkelsti Teisenkrysset-Helsfyr er ikke brøytet fra undergang til Østre gravlund til Helsfyr bussholdeplass. Det var heller ikke brøytet den 23 desember. Gjelder gangvei på nordsiden av Strømsveien. Rapport på FiksGataMi
 • Mangler gatelys ved Romsdalsgata 10, 21 desember 21. desember 2021
  Mangler gatelys ved Romsdalsgata 10 Rapport på FiksGataMi
 • Manglende lysi lamper innfelt i støyvegg, 20 desember 20. desember 2021
  Gang og sykkelvei RV4 mellom utgang i gjerdet ved Selvbyggerveien 205 bortover til Busstopp Øvre Lunden er ikke tilstrekkelig opplyst når ikke belysningen i muren er på plass. Hvis dette ikke kan settes på, da bør det vurderes å sette opp en flere lysmaster da det ved jevne mellomrom skjer ulykker mellom skoleelever og jobbpendlere […]
 • Ikke lys i gatelyset, gjør det veldig mørkt i gata…, 15 desember 15. desember 2021
  Det har ikke vært lys i gatelyset på flere dager nå. Nå er det så mørkt om morgenen at det er viktig med gatebelysning for trafikksikkerheten. Rapport på FiksGataMi
 • Mørkt område langs gang/sykkelvei RV 163 fra Linderud til Vollebekk, 2 desember 2. desember 2021
  Området har vært uten gatelys på gang og sykkelveien i over en uke nå. Gjelder strekningen fra Linderudveien til Vollebekk, RV163 Østre Aker vei Gang og sykkelvei Rapport på FiksGataMi
 • Folk tror fartsdump er gangfelt, 29 november 29. november 2021
  Har sett mange nesten-ulykker her. Det er IKKE gangfelt her (men har kanskje vært det tidligere?). Barn løper over veien foran biler, mørkkledde personer går over her uten reflekser i mørket/regnvær og forventer at biler stopper. Vet ikke hva som må til for å hindre dette, da det helt tydelig ikke er skiltet gangfelt, men […]
 • Manglende drenering, 29 november 29. november 2021
  Hver gang det kommer større mengder nedbør så samler det seg store mengder vann her. Bildet er fra 17. november. Rapport på FiksGataMi
 • Manglende drenering, 29 november 29. november 2021
  Hver gang det kommer større mengder nedbør så samler det seg store mengder vann her. Bildet er fra 17. november. Rapport på FiksGataMi
 • 10cm dyp. 60cm x 75 cm stort. samt ytterligere 3 hull de neste 15 meterne, 29 november 29. november 2021
  Det har vært hull i veien i flere måneder. nå er de så store at en risikerer å skade bilen. vanskelig å unngå da det ofte står mye biler parkert og mye folk som går. Rapport på FiksGataMi